Media


Filmpje van Omrop Fryslan: Anti-pestbeleid m.b.v.paarden

 

Uit de Franeker courant

Inzet paarden Japero tegen pesten werkt

Bij manege Japero in Berltsum is een nieuwe aanpak tegen pesten ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van paarden.


BERLTSUM Groep 8 van cbs de Fûgelsang uit Berltsum kwam onlangs als eerste schoolklas bij Japero Western Ranch op bezoek om het nieuwe programma te ervaren. ,,Onze slogan is: ‘Nieuw anti-pestbeleid! Het werkt!’ En dat klopte ook deze morgen. De leerlingen kwamen in ‘groepjes’ bij ons binnen en gingen na een aantal uren als ‘één klas’ weer terug naar hun school’’, vertelt ervaringsdeskundige Petra Weijer van Japero. Gelet op de effectiviteit is het dan ook geen wonder dat er patent is aangevraagd voor dit in Nederland unieke programma dat zich richt op schoolklassen.

Het team van Japero kan bogen op jarenlange ervaring met paarden en hun gedrag binnen een kudde. Dit heeft tot veel inzichten geleid, waar ook de mens haar voordeel mee kan doen. ,,Ja, wij zijn veel aan de weet gekomen over het wel en wee van paarden in een kudde en wat ze voor ons mensen kunnen betekenen qua communicatie en lichaamstaal.’’

In het programma wordt de hiërarchie binnen een groep leerlingen vergeleken met die binnen een kudde paarden. Zo heb je in een klas bijvoorbeeld de leiders, de pestkoppen en de pispaaltjes. Van dominante tot onderdanige types en alles wat daartussen zit.

In de paardenwereld bestaat ook een hiërarchie. Er is een leider, de alpha, gevolgd door de bèta en de gamma, de tweede en derde in rang. De omega is in rang de laagste. ,,De plaats in de kudde is belangrijk en paarden hebben dan ook respect voor hun leider. Maar dat wil niet zeggen dat de alpha meer is dan de omega of dat de omega minder is dan welk dier in de kudde. Ze respecteren elkaar, laat Weijer weten.

,,Zet dat eens af tegen de mensenwereld. Wanneer je iemand wilt helpen, die toevallig omega blijkt te zijn, terwijl jezelf alpha of bèta bent, dan is het van belang om te weten hoe ik hem of haar benaderen zonder dat-ie vlucht of in zijn/haar schulp kruipt. Je moet je in dat geval afvragen: wat zijn de interesses of kwetsbare punten van die ander? Anders gezgd, we moeten leren hoe een mens in elkaar zit en je moet jezelf kunnen verplaatsen in die andere persoon. Alleen dan krijg je wederzijds respect zoals paarden dat hebben. In ons programama houden de paarden met hun gedragingen de leerlingen een spiegel voor en reiken handvaten aan hoe met elkaar om te gaan binnen en buiten school.’’

Tijdens de sessies richt het anti-pestbeleid zich nadrukkelijk op de groep/klas als geheel. Weijer: ,,Het is geen inderdaad geen kwestie dat we ons op individuele pestkoppen of de gepeste ‘slachtoffers’ focussen. We hanteren een positieve benadering en laten de leerlingen zelf ontdekken waar het feitelijk om gaat.’’

Aan de hand van de lichaamstaal van de paarden en hun omgang met elkaar en met de leerlingen, kregen de kinderen van cbs de Fûgelsang een goed beeld van hun klasgenoten en zichzelf. ,,Niet met de bedoeling om de ander te veranderen. Want dat zal niet gaan, tenzij iemand dat zelf wil. Nee, ons motto in dit programma is: Elke persoon is goed genoeg. Het is aan een ieder van ons om dit te willen accepteren en respecteren’. Aan het einde van de eerste sessie mochten de kinderen van de Fûgelsang uit Berltsum laten zien dat ze op elkaar konden vertrouwen, toen ze dwars de kudde paarden liepen. Elke kind kon op de andere rekenen!’’

Sicko Hoogterp

De unieke kudde paarden van Japero helpen niet alleen individuelen maar ook groepen om een beter
inzicht te krijgen in hun dagelijkse lichaamstaal.

Ons allereerste Daykamp gefilmd door Omrop Fryslân