Te gast in de kudde

“Te gast in de kudde”
Onze folder kunt u nu digitaal aanvragen via info@japero.nl

Voor een aantal scholen uit de gemeente Leeuwarden kan in 2019 subsidie worden aangevraagd, voor meer info. bel 0518-461657

Een anti-pestbeleid is volgens Japero niet alleen voor de pester (s) of de gepeste kinderen/volwassenen,
dit is voor de hele klas  / voor het hele team.
Is de groep onzeker, of misschien niet bewust van hun lichaamstaal?

_DSC5244

6_3

Wanneer iemand gepest wordt word er vaak gekeken naar wie er pest, waarom deze pest, deze komt er vaak vanaf met een waarschuwing.
De gepeste komt in een vicieuze cirkel terecht. Van school wisselen heeft bij de meeste kinderen geen zin,
er is hun geleerd om bij de pester uit de buurt te blijven, waardoor de gepeste een steeds kleinere wereld krijgt met alle beperkingen van dien.
De houding van de gepeste blijft onveranderd. Tja en dan…..

De pester heeft leiderschapskwaliteiten, deze weet allen niet hoe ze op een positieve manier in te zetten.
Dan zijn er de vrienden van de pester en alle subgroepjes, welke erg belangrijk zijn voor de veiligheid van iedereen.

Het Japero team is al een aantal jaren bezig met een programma te ontwikkelen in samenwerking met de kudde paarden.
Japero’s ervaringsdeskundige Petra Weijer weet al heel lang dat paarden een nuchtere manier van uitleg hebben op mensen,
maar hoe kan een hele kudde paarden een schoolklas helpen om te laten zien dat een ieder goed genoeg is .

Sinds begin 2013 is het Antipestprogramma van start gegaan.
Japero is begonnen met scholen uit te nodigen voor workshops d.m.v. paarden .
Hierbij wordt uitgelegd hoe de kudde paarden samenwerkt en elkaar respecteert  zolang een ieder zich aan de regels houdt .
De hiërarchie van een kudde paarden is gemakkelijk te vergelijken met een groep kinderen /volwassenen.
Bij Japero wordt er uitgelegd dat een ieder zijn eigen plaats heeft in een groep. De ene is bevriend met iedereen,
de ander wil liever alleen zijn en weer een ander is de clown van de klas en een ander erg behulpzaam.
Een ieder is even belangrijk, gaat er 1 uit de groep dan mist er één. De hiërarchie veranderd want er
is iemand niet op een plek die wel degelijk gevuld moet blijven.

20130822_093302   20130822_093341

Als er iemand gepest wordt in een klas is een pester niet alleen de persoon die in de gaten moet worden gehouden maar de hele klas.
Wie wil er ook populair zijn, wie zou een gepeste kunnen helpen maar durft dit niet omdat…..

Wanneer Japero een groep kinderen ontvangt wil de Paardencoach ook niet weten wie er gepest wordt of wie er wel eens pest.
De paarden laten haarfijn zien met uitleg van onze Paardencoach, hoe een persoon in elkaar zit en of de lichaamstaal klopt bij wat de persoon zegt .
“Doe je masker af voordat met de paarden samenwerkt, een paard prikt  er gelijk doorheen en laat je zien wie je bent of wie je kan zijn.”
Voordelen van de Training met de kudde paarden:

·         Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten
Grenzen leer je aangeven en aannemen
Hoe kom je over naar een ander en wil je ook zo over komen
Is je uitleg voor een opdracht duidelijk zowel verbaal als non-verbaal

·         De sfeer is ongedwongen, niemand hoeft iets te doen wat zij of hij niet wil

·         De uitleg is zeer duidelijk, ook wanneer personen er voor kiezen om niet tussen de paarden te gaan.
Een ieder kan zijn of haar voordelen er uit halen en bewust worden van zijn of haar eigen gedrag door
te kijken naar een ander en opbouwende kritiek te leren geven.

Meer informatie of wilt u reserveren dat kan via: 0518-461657 vraag naar Petra Weijer

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 2 Referenties van Scholen
(meer referenties lezen, wordt bevriend met ons op facebook Japero Berlikum)

_DSC5199

Hoi Petra,
 
Zoals afgesproken kom ik nog even kort terug op het Anti-pestprogramma wat jullie hebben aangeboden.
Ik heb begrepen dat je hierover ook al even contact hebt gehad met mijn collega Tine.
Ik denk dat het programma een bijdrage levert aan het bewustmaken van gedrag en een positieve uitwerking heeft op het groepsgevoel. Ik denk dat de manier waarop we de ‘arena’ verlieten voor het laatste illustratief was. Een mooi moment.
Het is goed geweest voor mijn groep. In de groep kan ik refereren aan de manier waarop paarden met pesters omgaan, maar met de nuance dat pesters bij mensen een tweede kans verdienen.
Ik wens je succes met het werken met andere groepen!
 
Groet,
 
Jeroen

De onderstaande referentie mochten we ontvangen van een basisschool die 2 workshops bij Japero heeft gedaan.

Hallo Petra

De workshops van Japero zijn bijzonder om mee te maken. De leerlingen
bestuderen de kudde paarden en herkennen zichzelf daarin. Hierdoor beseffen
ze goed hoe hun eigen groep werkt en hoe ze daar naar kunnen handelen. Deze
theorie is praktisch voor de kinderen en makkelijk toe te passen bij
bijvoorbeeld ruzies. Daarnaast leren de kinderen hoe ze voor hun zelf op
moeten komen door paarden weg te jagen. Deze houding kunnen ze op het plein
toepassen wanneer ze bijvoorbeeld gepest worden. Ook het ‘masker’ wat de
kinderen af moeten doen zodra ze de bak instappen maakt veel indruk op de
kinderen. Wie draagt in de klas eigenlijk een masker? De workshops zetten de
kinderen tot nadenken en dit heeft zeker een positief effect op de groep!

M.v.g. Wietske